ku777

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ An Giang

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSAG

  Ngày
\
Cặp số
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
Tổng
00                   1 1     1                     3
01   1       1 1                 1           1     5
02       1     1 1 1   2                     2     8
03 1             1     1         1                 4
04     1                 1   1                     3
05         1 1         1         1                 4
06             1                     1         1   3
07         1                 1 1     1           1 5
08           2         1   3   1       1 1   1     10
09                   1           1               1 3
10                               2     2         1 5
11                   1                   1         2
12                         1                   1   2
13                 1           1               1   3
14       1                         1     1 1       4
15                     1           1               2
16       1               1   1       1           1 5
17                                   1           1 2
18                                       1         1
19   2     1 1     1       1                     1 7
20                   2         1           1       4
21 2     1                         1               4
22                       1         1         2   1 5
23         2   1           1 1     1               6
24               1                 1   1           3
25   1                       1       1             3
26                               1             2 1 4
27   1                                             1
28   1           1   1 1     1           1 1     1 8
29 1                         1     1             1 4
30           1 1                   1     1 1   1   6
31                       1                   1   1 3
32     1 1                                         2
33       1 1     1               2   1       1     7
34           1   2     1                 1     1   6
35             1     1   2                         4
36                   1       1   1   1             4
37         1                   1 1 1 1     1       6
38     1           1   1     2     1       1 1     8
39       1                 1           2 1         5
40                   1           1                 2
41     1                   1     1                 3
42               1         1   2         1         5
43           1                                 1   2
44                                 1     1       1 3
45 1                                       1   1   3
46 1         1   1             1                   4
47   1     1   1 1   1                 1   1       7
48     1   1           1         1     1 1 1       7
49           1                         2     1     4
50                                       1 1       2
51                 1                               1
52                                       1   1 1   3
53   2             1                           1   4
54       1       2         1 1                     5
55     1                     1 1                 1 4
56               1         1                       2
57   1         1                     1             3
58   1                   1                       1 3
59 1                   1 2               1     1   6
60   1 3   1     1                   1       1   1 9
61         1         1             1               3
62                 1 1     1         1 1           5
63       1 1       1                 1             4
64   1       1   1 2                               5
65   1 1         1                               1 4
66 2     1                                 1       4
67     1 1         1     2                         5
68     1               1     1               1     4
69       1 1 1               1 1                   5
70                           1         1           2
71     1       1 1   1         1             1     6
72 1       1 1       1                     1       5
73   1 1   1           1       2 1   1             8
74                   1     1 1 1           1       5
75 2                                     1         3
76         1 1 1     1         1               1   6
77     1     1                                     2
78           1 1   1   1                       1   5
79             1       1 1     1                   4
80   1   1                         2         1     5
81         1   2                     1   1         5
82 1             1                     1           3
83                 1     1   1                     3
84                     1         1   1     1       4
85       1                                     1   2
86 2                       1           1 1         5
87             1       1               1   1 1     5
88                       1               1         2
89       2                                     1 1 4
90   1       1                     1               3
91 2     1         1     1 1     1   1     2   1   11
92                       1         1   2           4
93                 1       2   1       1   1 1     7
94     1     1 2     1   1                         6
95         1   1         1       1 1         1     6
96     1                       1   1               3
97 1               1 1     1         1             5
98     1           1                           1 1 4
99   1   1         1                 1             4
  Cá độ thể thao Bóng rổ xổ số miền Nam Trò chơi trực tiếp Baccarat casino Tỉ số bóng đá Baccarat Thể thao Chọi gà Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker xổ số Hà Nội Game poker