ku777

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bạc Liêu

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBL

  Ngày
\
Cặp số
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
Tổng
00     2           2                 1         1   6
01                   1                             1
02                     1         1 1   1 2         6
03 1     1         1       1                       4
04                               1               1 2
05   1             1       1         1 1           5
06 1       1           1           1               4
07     1                       1 2             1   5
08                       1     1               1   3
09         1       1           2             1     5
10       1 1 1 1   1         1                 1   7
11             2 1   1   1       1   1             7
12   1 2             1 1                       1   6
13       2 1   1 1           1   2                 8
14   1       1                                   1 3
15 1 1           1 1 1             1           2   8
16 1                                   1           2
17                               2 1         1     4
18                         1                       1
19   1       1                           1         3
20   2       1                                     3
21                                   1 1           2
22     1                       1   1     1         4
23               1         1                       2
24                                     2           2
25           1   1           1         2       2   7
26                                       1         1
27         1               1                       2
28                                                 0
29 1         1     1                               3
30             1           1   1       1     2     6
31           1           1         1               3
32         1                       1               2
33                                                 0
34             1 1                           1     3
35       2           1   1         1   1       1   7
36                       1             1 1   1   1 5
37                                       1 1 1     3
38               1                 1         1     3
39                 1 1   1   1       1             5
40         1       1   1   1 1         1           6
41     1   1     1       2           1       1     7
42       1     1         1                         3
43                                       2 1       3
44 1               1                               2
45               1         1 2   1   2 1     1 1   10
46       1             1     1     2             2 7
47   1     1 1 1         2                         6
48                             1         1         2
49     1 1     1         1           1             5
50   1   1                     1                   3
51 1   1         1               1     1   1       6
52                 1         1   1           1   1 5
53   1                         1                   2
54                   1 1       1           1       4
55 1 1                               1         1   4
56           1           1 1                 1     4
57         1               1               1       3
58                     1               1           2
59             1     1   1     1         1         5
60           2         1     1     1         1   1 7
61       1                         1               2
62           1 1 1           1                   1 5
63     1                                         1 2
64             1                 1   1     1 1     5
65                     1     1         1           3
66           1 1                               1   3
67 1           1   1                             1 4
68       1           1                             2
69                     1   1   1                   3
70 1                     1                         2
71   1 1                                   1       3
72       1                         1       1       3
73         2 1   1                   1             5
74                     1       1     1 1       1 1 6
75                                                 0
76 1               1 1               2       1     6
77   1                           1       1       1 4
78     2   1 1       2 1 1                         8
79   1               1     1               1   1   5
80   1               1     1   1         1 1 1   1 8
81 1   1 1       1     1 1 1               1 1     9
82     1   1     1 1                       1       5
83       1                         1               2
84 1               1       1     1       1   1     6
85 1     1 1 1   1     2     1             2     1 11
86                     1     1 1         1         4
87                   1 1   1       1     1         5
88 2   1   1     1                         1       6
89         1     1             1     2     1       6
90                           1 1         1       2 5
91       1   1     1       1       1       1     1 7
92   1                               1         2 1 5
93                         1       1               2
94         1       1 1         1                   4
95     1       1             1   1                 4
96   1   1   1 1 1   1   1       1         1       9
97     1             1           1                 3
98 2           1                       1 1     1   6
99   1         1       1     2                     5
  Cá độ thể thao Bóng rổ xổ số miền Nam Trò chơi trực tiếp Baccarat casino Tỉ số bóng đá Baccarat Thể thao Chọi gà Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker xổ số Hà Nội Game poker