ku777

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bến Tre

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBT

  Ngày
\
Cặp số
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
Tổng
00 1                               1               2
01   1 1           1           1   1               5
02     1       1 1 1               1           1   6
03   1       1   1 1                               4
04 1                 1       1           1         4
05     1     1 1       1                         1 5
06                             1   1   1         1 4
07   1                                   1         2
08         1                   2             1 1   5
09   1         1       1   1                     1 5
10     1 1       1   1       1 1                 1 7
11     3 1 2     1   1           1                 9
12               1               1       1         3
13               1           1           1     1   4
14 1   1   1                               1 1     5
15   1         1         1                   1 1   5
16         1             1 1                 1     4
17           1                             1       2
18                     2       1               1   4
19                   1       2       1 1   1       6
20                       2     1         1         4
21                                       1   1     2
22               1           1       1             3
23       1     1                                   2
24   2                                             2
25 1         1 1     1                 1         1 6
26 2                   2   1     1       1     1   8
27   1     1       2     1             2           7
28                       1                         1
29       1       1         1 1         1           5
30   2         1                       1       1 1 6
31   1               1                 1     1     4
32         1               2                   1 1 5
33               2     1             1             4
34                   1       1                     2
35                 1                   1         1 3
36       1                                     1   2
37             1     1         1             1     4
38   2         2                     1         1   6
39           2   1     1                   1   1   6
40 2                 1 1 1           1             6
41     1     1 1                             1 1   5
42   1       1                     1     1         4
43 1                                       1 1     3
44         1     1 1             2       1         6
45         1 1 1     1                             4
46                                           1     1
47       1       1                 1 2   1 1       7
48   1 1                   1             1         4
49     1     1 1     1 1                           5
50 1   1 3         1       1           1 1 2       11
51           1 1         1     1 1   1 1         1 8
52         2         1               1     1       5
53           1   1         1         1 2 1     1   8
54         1       1                 1     2       5
55         1             1 1                     1 4
56                                                 0
57   2         1                           2     1 6
58 1     1                                       1 3
59 1               1       1         2     1       6
60                             1 2 1               4
61 1         1                 1   1               4
62 1                     1     1 2             1   6
63                       1         1           1   3
64     1         1     1 1               1         5
65                             1       1           2
66                                       1 1       2
67     1                           2   1     1     5
68               1     1                     1     3
69                                           1   1 2
70 1     1 1               1         1 1           6
71         1                 1       1             3
72           1                 1 1                 3
73                     1               1     1     3
74     1             1           1               1 4
75             1           1     1                 3
76                     2 1       1                 4
77       1   1 1           1       1       1   1   7
78 1       1       1                 1             4
79           1                                     1
80                       2   2 1           1 1     7
81                   1 1 1       2                 5
82     1                 1   2       1             5
83                 1 1     1   1   1               5
84     1 1                       1                 3
85       1         1                               2
86     1                   1 1             1 1     5
87           1               1           2         4
88       1     1   1 1         1       1 1       1 8
89         1                       1               2
90 1 1             1                               3
91                         1                   1 1 3
92         1               1       1         1     4
93                       1       1               1 3
94       1         1   1                           3
95               1 1   1           1         1     5
96       1           1       2     1           1   6
97 1     1         1         1     1 1             6
98           1                                   1 2
99               1   1         1                   3
  Cá độ thể thao Bóng rổ xổ số miền Nam Trò chơi trực tiếp Baccarat casino Tỉ số bóng đá Baccarat Thể thao Chọi gà Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker xổ số Hà Nội Game poker