ku777

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Định

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBDI

  Ngày
\
Cặp số
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
Tổng
00       1   1               1 1 1                 5
01     1   1     1                         1 1 1 1 7
02         1     1     1 1 1                       5
03                           1     1 2   1         5
04             1       2                 1     3   7
05   1   1 1   1   1     2                         7
06       1               1 1       1             1 5
07 1       1                 1       1             4
08           1       1         1         1         4
09                       1           2           1 4
10 2                       1                     1 4
11 1   1 1       1                                 4
12     1         1 1     1             2 1 1     1 9
13   2 1                     1     1               5
14   1 1                       1                   3
15             1   1     1     1 1                 5
16           1 1   1 1           1 1         1 1   8
17 1   1                 1                         3
18           1     1         1 1                   4
19                         1                 1     2
20                                           1     1
21                           1 1 1                 3
22     1 1       1   2           1       1       1 8
23       1                   1           3   1     6
24                   1                             1
25       1       1   1 1               1   1       6
26 1 1   1 1           1                           5
27           1 1                 2                 4
28   1                           1                 2
29                           1         2         1 4
30         1                 1             1 1   1 5
31             1               1         1         3
32     2       1 1     1       1         1         7
33           1       1                 1           3
34   2                               1 1           4
35 1     1                                         2
36 1 1       1                       1             4
37         1             1                 1       3
38 1                         1                     2
39       1                     1       2           4
40   1       1   1     1 1         1     1         7
41     1               1           2       1 1 1   7
42                         1 2                     3
43             2                 2 1               5
44                 1 1                         1   3
45       1   1             1 1                     4
46                 1     1       1         1 1     5
47     1     1   1                                 3
48                   1                   1 1 1     4
49 2     1           1     1               1 2     8
50                             1       1       1   3
51               2       1             1           4
52 1       2                                       3
53         1                               1       2
54                     2       1                 1 4
55                           1                     1
56               1   1         1   1       1       5
57             1       1   1                       3
58                           1 1               1 1 4
59   1         2       1   1       2               7
60       1 1   1     1   1     1                   6
61                       1             1           2
62                 1             2 1 1             5
63 1 1   1           1   1     1                   6
64               1 1 1                             3
65     1     1       1                 1           4
66         1   1                           1       3
67         1     1                           1     3
68           1               1                     2
69           1     1                 1   1         4
70           1   1     1   1         1   1 1   2   9
71   1                 1   1                       3
72         1                   1                   2
73                                   1             1
74           1     1                         1     3
75   1   2             2   1 1     1       1   1   10
76     1   1       1             1               1 5
77                 1                             1 2
78 2     1                       2 1 1       1     8
79     1           1     1       1 2       2   1 1 10
80                             1       1           2
81           1             1                       2
82         1       1 1   1           1           1 6
83   2       1   2                         1       6
84                                                 0
85 1   1 1                                     2 1 6
86   1 1                   1 1         1     1 1   7
87                       1       1   1           1 4
88 1                                 3             4
89                         1                 1     2
90     1           1       1         1   1   1     6
91                                 1   1           2
92             1   1       1           1           4
93                                               1 1
94                         1           1           2
95   1           1 1 1                         2   6
96             2     1 1           1     1   1   1 8
97         1                   1                   2
98         1   1                         1 1       4
99 1   1     1         1                 1         5
  Cá độ thể thao Bóng rổ xổ số miền Nam Trò chơi trực tiếp Baccarat casino Tỉ số bóng đá Baccarat Thể thao Chọi gà Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker xổ số Hà Nội Game poker