ku777

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Dương

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBD

  Ngày
\
Cặp số
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
Tổng
00             1                           1       2
01 1     1       1                 1 1         1   6
02 1             1       1               1 1 1     6
03     1   1     1     2       1                   6
04   1                 1           1 1   1   1     6
05     1 1                     1               1 1 5
06           1     1 2 1       2                   7
07       1           1       2   1   1         1   7
08     1 1     1                     1             4
09   1   1     1     2                 1     1     7
10     1               1                     1 1   4
11                       1               1         2
12   1 1                         1         1       4
13 1                                     1         2
14                           1               1     2
15       1       1       1                       1 4
16     1       1       1     1         2 1     1   8
17             1 1 1         2       1 1           7
18                       1         1               2
19             1                                   1
20       1               1 1                       3
21   1               1   1   1 1 1                 6
22                       1       1   1   1       1 5
23                       1 1   1     1             4
24       1                         1   1           3
25         2               1           1 2   1     7
26                           2 1   1               4
27             1           2     1                 4
28         1                     1           2   1 5
29       1                       1     1   2     1 6
30           1           1     1         1     1   5
31 1                 1                     1       3
32   1 1     1                               1     4
33         1 1   1 1       1 1   1 1               8
34                       1 1       1   1 1 1     1 7
35               1     1           1     1 1       5
36         1         1                             2
37   1     1   1 1   1         1                   6
38     1       1                                   2
39   1                                           1 2
40   1           1                 1               3
41     1       1                                   2
42               1 2 1                         1   5
43           1 1 1 1           1       1   1       7
44           1                   1         1 1   1 5
45                               1                 1
46 1 1                                           1 3
47 1       1   1                   1             1 5
48                       1   1     1             1 4
49             1     1 1                 1         4
50         1                                   1   2
51     1     1                                 1 1 4
52   2     1 1             1   1 2                 8
53           1               1                     2
54                 1 1         1                   3
55       1       1         1                       3
56       1                   1           1         3
57 1       1           1       1                   4
58                               1                 1
59 1                                       1   1   3
60 2           1     1   1 2     1                 8
61 1       1       3                         1     6
62 1 1           1         1                       4
63                                             1   1
64   1             1       2     1 2       1       8
65         1   1               1                   3
66                       1         1   1           3
67 1   1             1 1               1 1 1       7
68                                                 0
69     1   1   1     1     1         1     2   1   9
70         2   1       1     1 1       2 1         9
71     1     1     1       1     1   1             6
72                                 1               1
73   1       1           1 1     1                 5
74       1           1 1     1     1               5
75 1 1             1                               3
76                     1                     1     2
77 1       1                         1           1 4
78     1               1         1   1   1         5
79   1       1               1     1 1             5
80                             1                   1
81                                                 0
82 1             1 1               1 1             5
83       1   1                               1 1   4
84                                     1 1         2
85               1   1                       1 1 1 5
86   1           1                   1     1 1     5
87       2         1     3     1                 1 8
88               1           1                     2
89       1             1   1 1       1 1     1 1   8
90                                           1 1   2
91     1               1               1   1 1     5
92       1   1                 1                   3
93                 1     1           2             4
94   1       1     1                   1           4
95 1     1 1 2         1               1         1 8
96     1                                       1 1 3
97     1         1                                 2
98           1       1 1             1     1       5
99 1   1       1   1                     1     1 1 7
  Cá độ thể thao Bóng rổ xổ số miền Nam Trò chơi trực tiếp Baccarat casino Tỉ số bóng đá Baccarat Thể thao Chọi gà Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker xổ số Hà Nội Game poker