ku777

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Bình Phước

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSBP

  Ngày
\
Cặp số
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
Tổng
00         1   1                                   2
01 1     1                                         2
02                                   1             1
03     1       1   1                               3
04     1     1   1 1     1         1 1 1   1       9
05                                 1     1         2
06     2                           1         1     4
07     2         1                 1       1       5
08         1                     1           1     3
09   1                               2           1 4
10 1                             2 1               4
11 1 1 2   1                                     1 6
12                       1 2   1       1   1 1   1 8
13   1 1           1   1 1 3       1 1         1   11
14     1   1 1     1                 1 1   1       7
15     1                   1 2 1         1       1 7
16 1               1   1         1                 4
17                               1                 1
18                 1             1                 2
19                                         1 1 1 1 4
20                             1 1 1       1       4
21                       1                   1 1   3
22             1       4                           5
23                                     1 1   1 1   4
24           1                 1 1 1     1         5
25           2 1             1         1           5
26 1 1             1                               3
27 1       1                                       2
28 1                                   2       1   4
29 1               1   1                 1         4
30         1                   1 1   1 1           5
31 1 1                 1                         1 4
32   2       1                 1         1 1   1   7
33       1   1       1               1       1     5
34   1             1       1   1     1             5
35       1   1 1 1       1 1 2       1       1     10
36     1 1   1                           1         4
37           1 1 1   1                             4
38                       1   1 1           1       4
39   1 1     1 1   1       1     1           1     8
40         1     1 1     1   1                 1 1 7
41 1   1     2   1 1       1   1         1     1   10
42     1   2             3       1                 7
43                   1                   1       1 3
44 1           1 1                                 3
45                   1 1                 1     1   4
46           1   1               1 1 2 1     1     8
47                             1                   1
48 2 1             1 1       1 1               1   8
49                                               1 1
50       1                   1 1                   3
51         1   1     1   1 1       1               6
52                                             2   2
53       1                 2                 1     4
54                   1   1                   1     3
55                     1           1         1     3
56         1             1           1       1     4
57                                             2   2
58       1                                 1   1   3
59   1           3       1                         5
60             1       2 1   1         1 1 1       8
61     1               1 1                         3
62                     1   1       2 1           2 7
63   1   1         1       2                       5
64         1                   1 1     1   1       5
65       1 1                 1                     3
66       1         1 1 1     1                     5
67 1                         1           1 1       4
68                   1                             1
69               1       1                         2
70     1   1   1   1                   2     1     7
71         1 1       1         1     1             5
72       1   1                           1   1   1 5
73   1   1         1             1       1         5
74                                                 0
75               1   1       1                     3
76   1               1         1                   3
77         1           1         2   1     1       6
78                         1                       1
79 1   1                           1             1 4
80       1   1               1         1           4
81           1 1                     1           1 4
82   1         1           1 1           1       1 6
83 1     1                       1         1     1 5
84                   1                 1           2
85       1     1 1       1             1         1 6
86       2           1 1           1   1 1     1   8
87                 1                               1
88   1           1           1           1         4
89                                   1 1           2
90         1                                       1
91                                           1   1 2
92             1     1           1                 3
93                     1     1                     2
94                                         1       1
95   1               1                             2
96 1       1   1                           2       5
97   1         2 1   1         2   2     1         10
98               2   1             1         1 1   6
99 1     1                     1           1   1   5
  Cá độ thể thao Bóng rổ xổ số miền Nam Trò chơi trực tiếp Baccarat casino Tỉ số bóng đá Baccarat Thể thao Chọi gà Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker xổ số Hà Nội Game poker