ku777

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cà Mau

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCM

  Ngày
\
Cặp số
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
Tổng
00   1 1               1                 2         5
01                   1         1                   2
02           1 1     1     1                       4
03   1 1           1         1           1         5
04                       1             1           2
05           1 1                     1             3
06               1               1   1 1           4
07 1           1               1     1             4
08 1                                 1       1 1   4
09     2 2   2   1                         1 1     9
10 1       1   1 1           1       1             6
11                 1 1 2   1     1                 6
12               1     1         1 1               4
13       1                               1 1       3
14 1           1       1       1       1         1 6
15                     1                   1       2
16     1     1         1                           3
17                       1     1                   2
18       1 1           1         1     1 1   1 1   8
19         1           1             1         1   4
20   1             1 1     1     1                 5
21   1   1                       1           1     4
22                             1     1             2
23       1                 2       1 1 1 1 1   1   9
24         1       1               1   1           4
25                         1       1             1 3
26     1       1     1   1   1   1               1 7
27   3             1         1           1         6
28       1           1     1                       3
29                 1                 1   1     1   4
30                 1   1       1         1     1   5
31 1   1           1               1           1 1 6
32                         1               1       2
33   1   1     1                 1 1   1       1   7
34 2         2                                     4
35         1       1   1   2     1         1       7
36         1 1       1             1   1     1     6
37 2                                       1       3
38 1       1     1               1                 4
39         1   1       1     1         1     1     6
40               1           1           1       1 4
41                   1 1                           2
42       1               2 1 1         1       1 1 8
43                             1           1       2
44             1                             1     2
45 1     1 1     1                                 4
46                 1         1             1       3
47 1 1         1   1             1           1     6
48                                         1   1   2
49     2         1             1   1         1     6
50       1       1         1   1                 1 5
51         1                     1 1           1   4
52                           1 2   2     1         6
53       1                       1 1       1       4
54                   1               1   1         3
55           1             1 1 1 1   1             6
56         1       1     1     1         1 1       6
57                                               1 1
58   1           1     1                       1   4
59       1 2     1           1                     5
60                           1           1   1   1 4
61         1     1                   1 2         1 6
62           2                           1 1       4
63 1   1     1 1                             1     5
64           1 1   1                   1           4
65   1                 1   1                       3
66   1             1     1   1       1             5
67     1 1       1                 1           1 1 6
68           1             1       1         2     5
69                         1                       1
70 1                 1       1   1 1       1 1     7
71 1       1             1       1                 4
72     2     1 1                         1 1 1   1 8
73 1                   1   1       1 1           1 6
74                   1   1             1       1 1 5
75       1       1     1   1 1         2           7
76   1 1         1                   1             4
77                       1                         1
78           1           1           1           2 5
79             1     2         1             1     5
80       1                                   1   1 3
81                 1                       1   2   4
82       1                                         1
83             1   1     1       1             1   5
84 1               1     2         1               5
85   1     2                                       3
86   1 1             2                         1   5
87                       1     2                   3
88                   1 1                           2
89   1   1       1   1   1             1 1         7
90     1     1 1         1                         4
91                 1     1                         2
92   1                               1             2
93   1         1                     1             3
94     1   1                 1     1               4
95                   1       1         1     1   1 5
96               1                         1       2
97                             1 1         1       3
98 1         1   1                                 3
99     1       1             1 1         1         5
  Cá độ thể thao Bóng rổ xổ số miền Nam Trò chơi trực tiếp Baccarat casino Tỉ số bóng đá Baccarat Thể thao Chọi gà Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker xổ số Hà Nội Game poker