ku777

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Cần Thơ

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSCT

  Ngày
\
Cặp số
14
-
4
21
-
4
28
-
4
5
-
5
12
-
5
19
-
5
26
-
5
2
-
6
9
-
6
16
-
6
23
-
6
30
-
6
7
-
7
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
Tổng
00       1     1                 1         1       4
01             1                   1               2
02   1 1           1       1                 1     5
03   2                 1   1 1                     5
04                     1                           1
05   1         1         1         1   1 1         6
06 1         1                             1       3
07 1                               1 1             3
08           1 1     1 1 1                         5
09     1     1                       1     1       4
10           1           3                         4
11         1                 1                     2
12         1               1                     1 3
13       2 1     1       1 1 1   1           1     9
14           1                               2   1 4
15                 1           1             1   1 4
16     1       1                   1             1 4
17 1           1                     1             3
18 1   1 1       1         1     1       1         7
19 1             1     1 1           1     1       6
20 1           1 1     1                           4
21                         1       1     1         3
22       1                                         1
23     1           1                   1           3
24     1           1     1 1                     1 5
25         1                 1     1               3
26                 1         1     1 1             4
27                                       1     1   2
28 1 1               1                         1 1 5
29     1                                           1
30     1   2       1     1                         5
31           1   1                     1           3
32             1 1   1                             3
33                           1   1         1       3
34                 1 1                   1       1 4
35   1   1     1   1       1 1                     6
36     2     1               1       1   1         6
37                                     1           1
38           1     1 1               1 1     1 1   7
39   1       1         1   1   1 1     2 1   1     10
40   1                               1             2
41         1   1   1                       2   1   6
42   1             1               1               3
43 1             1           1 1                   4
44 1             1               2           1   1 6
45                         1             1 1   1   4
46         1             1                         2
47     1       1                               1   3
48     1             1                     1       3
49                     3         1   1           1 6
50         1             1 1   1               1   5
51       1               1 1         1 1       1 1 7
52                             1     1           1 3
53         1       1       1   1 1 1     1         7
54 1     1             1     1       1     1       6
55                 1 1                       1     3
56                               1       1     1   3
57 1       1           1               2       1   6
58                   1               1     1       3
59                               1 1               2
60   1               1         1 1                 4
61               1       1   1     1               4
62             1             1 1             1     4
63       2   1           1   1       1 1           7
64                             1                   1
65         1             1         2     1 1       6
66                                       1   1     2
67         1           1   1                 1     4
68                   1       2   1 1             1 6
69 1 1       1   1   1         1       1           7
70     1 1 1     1                     1 1       2 8
71                             1                   1
72             1                         1         2
73   1       1                   3         1   1   7
74   1         1       1   1   1           2 1     8
75       1   1 1     1         1                   5
76             1 1     2               1 1         6
77   2                             1 1   1       1 6
78       1   1           1                     1   4
79 1         1   1 1       1                 1     6
80         1                                       1
81         1           1       1                   3
82   1         1           1 1 1         1         6
83     1         1 1   1 1       1     1       1   8
84     1 1           1       1       1             5
85     1     1                     1 1           1 5
86                                           1   1 2
87     1         1   1         1                   4
88 1 1           1   2                             5
89                                     1           1
90 1     1               1             1       1   5
91 1   1     1     1   1                           5
92       1                                 1       2
93         1     1                           1 1   4
94                                   1         1   2
95       1           1     1                 1     4
96                 1                   1           2
97         1                       1           2 1 5
98   1           1 1         1 1           1       6
99 2     1   1 1     1         1 1 1     1 1 1     12
  Cá độ thể thao Bóng rổ xổ số miền Nam Trò chơi trực tiếp Baccarat casino Tỉ số bóng đá Baccarat Thể thao Chọi gà Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker xổ số Hà Nội Game poker