ku777

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đà Nẵng

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNG

  Ngày
\
Cặp số
16
-
10
20
-
10
23
-
10
27
-
10
30
-
10
3
-
11
6
-
11
10
-
11
13
-
11
17
-
11
20
-
11
24
-
11
27
-
11
1
-
12
4
-
12
8
-
12
11
-
12
15
-
12
18
-
12
22
-
12
25
-
12
29
-
12
1
-
1
5
-
1
Tổng
00                 1                   1           2
01         1 1         1     1   1     1     1     7
02   1                 1                         1 3
03       2                     1       1         1 5
04 1       1                             1     1 1 5
05   1     1           1       1                   4
06   1                   1 1 1     1               5
07         1     1 1                               3
08 1                                               1
09     1   2         1     1     1       2         8
10 1         1               1 1                   4
11           1             1                       2
12               1           1               1     3
13         1                 1     1   1           4
14               1   1   1       1             1   5
15   1   1               2                     1   5
16                   1               1             2
17         1               1       1               3
18     1   1                             1         3
19 1     1     1                       1           4
20 1 1               1                 1   1       5
21   2                     1         1             4
22                               2   2             4
23     1   1                             1     1   4
24 1       1       1     1                     1   5
25                             1                   1
26     1       2   1 1 1                 1         7
27                                       1         1
28     1           1 1 1 1             1           6
29   1                 1 1     1       1           5
30           1       1 1                   1       4
31                           1 2     1 1   1       6
32                   1                 2   1       4
33 1   1               1         1           1   1 6
34       1               1       1 1 1 1         1 7
35                   2                     1       3
36   1       1                                     2
37     1                   1     1     1           4
38                                                 0
39                 1                         1     2
40     1           1               1               3
41       1     1 1             1 1   1         1   7
42           1       1 1       1     1         1   6
43                       1 1 2   1       1       1 7
44                   1           1         1   1   4
45   1   1         1                     1   1 1   6
46                                           2     2
47     1     1         1             1           1 5
48               1 1       1                       3
49     1         1 1               1               4
50                                 2   1           3
51     1           1                 1           2 5
52       1                               1   1     3
53         1 1               1 1                   4
54                   1                       1   1 3
55 1         1             1               1       4
56     1                                     1 1   3
57                 1       1                       2
58           1 1 1                 1               4
59             1 1       1                         3
60 1 1 1 2     1               1           1     1 9
61                 1                         1   1 3
62 1     1   1 1         1                 1   1   7
63                       1     2 1                 4
64 1     1 1     1             1         1 2     1 9
65 1           1             3     3           1   9
66           1   1     1                           3
67         1                             1   1     3
68           1 1     1 1                   1   1   6
69                       1             1           2
70     1     1                   1   1           1 5
71   1               1       1 1                   4
72 1                                       1 1     3
73       1   1 1       1     1     1               6
74                               1       1         2
75                 1       1         1           1 4
76     1         1                         1 1     4
77   1           1     1   1 1     1 1             7
78                                                 0
79     1 1     1 1               1         1   1   7
80 1 1                 1                   1       4
81                                             1   1
82 1       1 1       1   1     1     1           1 8
83   1             1                   1 1     1   5
84                 1         1           1         3
85           1             2             1   1     5
86   1       1 1 1 1                 2           1 8
87                   1   1               1         3
88             2             1       1 1         1 6
89 1 1         1 1         1     1 1         1     8
90   1         2             1   1         1       6
91 1   1 1       1     1                           5
92         1     2                 2           1   6
93     1           1     1 1       1           1   6
94       1               1 1   1       1     1     6
95         1           1                           2
96       1               1 1   1         1   1     6
97       1                                         1
98                   1 1         1         1       4
99 1       1                         1             3
  Cá độ thể thao Bóng rổ xổ số miền Nam Trò chơi trực tiếp Baccarat casino Tỉ số bóng đá Baccarat Thể thao Chọi gà Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker xổ số Hà Nội Game poker