ku777

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Lắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDLK

  Ngày
\
Cặp số
13
-
7
20
-
7
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
Tổng
00     1         1         1       2 1             6
01     1           1                 1       1     4
02           1     1   1                           3
03   1   1               1   1 1     1     1       7
04           1 1                                 1 3
05 1   1         1         1                 1     5
06       1                     1           1       3
07                   1         1   1               3
08 1 2   1               1 2         1   1   1 1   11
09   2                 1       2 1 1 1         1   9
10     1   1     1                           2   1 6
11                     1   1                   2   4
12 1               1     1       1           1     5
13 1                 1                     1     1 4
14   1             1       3                       5
15 1                                               1
16 1                           1 1             1   4
17           1 1         1         1 1           1 6
18   1     1   1 1               1   1         1   7
19         2                                 1 1   4
20               2   1               1             4
21             1       1     1                     3
22   1                 1       1 2         1   1 1 8
23         1 1   1       1         1       1 1   1 8
24                                     1   1       2
25               1             1       1     2   1 6
26       1                       1         1       3
27       1 1                           1 1         4
28     1 1   1     1             1                 5
29           1   1 1 1   1   1   1       1       1 9
30 1               1               1 1             4
31                 1                 1       1     3
32                   1                             1
33                     1                 1         2
34 1   1                 1                 1       4
35     1 1         1     2                         5
36             1           1 2 1       1         1 7
37               1   1             1               3
38                       1               2       1 4
39           1         2 1   1                     5
40                   1                 1           2
41 1             1   1                 1   1       5
42         1       1   1                           3
43   1       1 2 1     1   1         1             8
44                 1                               1
45           1           1     1       1   1     1 6
46                           1     1   2           4
47 1   1       1                     1     1       5
48                         1                       1
49                         1                       1
50                                         1   1   2
51 1 1     1                       1 1             5
52 1             1                                 2
53       1         1                   2           4
54   1                                           1 2
55         2                                       2
56             1 1         1       1   1 1         6
57           1               1   1       1         4
58       2   1                                     3
59                                 1       1       2
60       1                   1     2               4
61     1     1   1     1                           4
62         1 1                           1   1 2   6
63       1           1                   1       1 4
64   2                                         1   3
65     1                         1           1     3
66                     2         1         1   1 1 6
67                     1     1         1         1 4
68 1                         1   1   1             4
69 2     1 1                                       4
70   1       1                                 1   3
71       1 1 1             1                 1   1 6
72     1           1             1     1           4
73                             2 1                 3
74       1           1   1   1                     4
75   1     1                               1       3
76     1         1   1 1   1           1           6
77     1                 1   1 1                   4
78                     1           1     1         3
79             1   1 1     1                       4
80 1           2 1       1                 1   1   7
81   1               1 1   1       1     1   1     7
82                 3                         1     4
83     1     2         1               1 1 1 1   1 9
84               1         1   1     1         1   5
85     1     1                                     2
86         1                 1                     2
87                           1     1     1         3
88                   1   1   1           1         4
89       1           1   1     1         1         5
90     1   2   1             1   1   1   2 1 1     11
91   1 1 1     1                                   4
92                 1 2         2                   5
93             2     1   1                         4
94                             1 2     1           4
95   1                             1               2
96 1     1                           1             3
97 1                                             1 2
98             1                     1 1           3
99     1   1   1             1                 2   6
  Cá độ thể thao Bóng rổ xổ số miền Nam Trò chơi trực tiếp Baccarat casino Tỉ số bóng đá Baccarat Thể thao Chọi gà Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker xổ số Hà Nội Game poker