ku777

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đắc Nông

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDNO

  Ngày
\
Cặp số
10
-
7
17
-
7
24
-
7
14
-
8
21
-
8
28
-
8
4
-
9
11
-
9
18
-
9
25
-
9
2
-
10
9
-
10
16
-
10
23
-
10
30
-
10
6
-
11
13
-
11
20
-
11
27
-
11
4
-
12
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
Tổng
00     1   1                 1               1     4
01                     1                   1       2
02   1           1 1     2             1 1     1   8
03               1     1             1   1     1   5
04 1     1                       1                 3
05                       2                         2
06                 1   1         1               1 4
07                 1   1   1 2                     5
08 1       1                     1 1             1 5
09                   1       1 1             1     4
10                                         1       1
11               1       2         2         1     6
12         1                         1 2         2 6
13 1   1 1 1               1       1           1   7
14   1     1               1                       3
15                   1 1                   1       3
16   1 1   1 1                                     4
17   1   1         1   1         1         1     1 7
18 1         2           1 1       2 2 1           10
19                       1                         1
20 1                             1               1 3
21       1       1                             4 2 8
22   1         1                                   2
23         1               2 1       1             5
24   1                                         1   2
25                                   1             1
26                     1                 1         2
27 1   1             1               1       1 1   6
28         1                       1               2
29   1                                             1
30             1   1                         1     3
31   1                       1                   1 3
32 1   1                     1           1         4
33   1   2       2                                 5
34                   1 1                       1   3
35       1           1                     1       3
36                     1     1                 1   3
37             2                             1     3
38   1   1   1                 1   1   2 1         8
39           1 1   2 1 1                           6
40       1                   1                     2
41       1               1     2           1       5
42           1           1                       1 3
43                         2     1                 3
44       1       2           1             1       5
45   1 1     1 1   1 2 1           1 1             10
46   1         1         1                   1 1   5
47   1 1                                   1       3
48             1 1 1         1 1         2         7
49               1                 1       1     1 4
50     1       1   1     1     2             1     7
51             1                         1       2 4
52       1           2   1                       1 5
53       1 1               1       1               4
54                           1       1             2
55                     1         1       1 1       4
56     1   1           1   1           1           5
57 1   1                           1             1 4
58     1           1           1     1             4
59     1                     1 1                   3
60                                   1       1     2
61                               1                 1
62   1       2         1       1         1         6
63     1       2               1     1 2           7
64   1         1                       1           3
65     1       2           1         1     1   1   7
66 1       1 1           1       1                 5
67                                   1             1
68         1               1           1 1     2   6
69 1             1 1             3 1       1       8
70 1                       1                 2     4
71                       1               1         2
72 1             1 1                     1   1     5
73         1                         1 1           3
74           1     1       1                       3
75               1               1             1   3
76 1               1           2   1       1       6
77         1 1                     1 1     1 1     6
78 1 1       1       1       1 1                   6
79                             1                   1
80 1   1         1               1         1   1   6
81   1 1 1             1             1       2     7
82       1       1             1 1               1 5
83     1       1       1           1               4
84           1   1         1     1                 4
85                       1 1     1       1         4
86               2                       1       1 4
87 1                   1       1       1     1     5
88                   1                       1     2
89                   1                   1     1   3
90                   2     1     1 1   1   1       7
91 1                     1   1         1 1         5
92       1           1     1           1 1       1 6
93     1   1                 1         1           4
94                   1                             1
95           1 2         1                 1 1     6
96           1     1               1       1       4
97 1 1   1         1   1                           5
98         2                   1                   3
99       1 1 2     1 1       2       1 1           10
  Cá độ thể thao Bóng rổ xổ số miền Nam Trò chơi trực tiếp Baccarat casino Tỉ số bóng đá Baccarat Thể thao Chọi gà Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker xổ số Hà Nội Game poker