ku777

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Đồng Tháp

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDT

  Ngày
\
Cặp số
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
Tổng
00                   1 1                   1       3
01               1 1             1   1       1     5
02   1 1       1 1               1 1       1   1   8
03                       1 1       1   1 1 1 1     7
04     1   1   1                                   3
05         1           1                 1   1     4
06           1         1   1   2       1           6
07             1   1                               2
08               1             1           1       3
09     1 1     1   1                               4
10 1       1       1   1 1           1     1       7
11         1   1 1         1   1                 1 6
12     2                             2           1 5
13 1   1                 1         1               4
14   1     1                             1       1 4
15                   1           1                 2
16     1       1             1       1             4
17                       1 1 1             1       4
18                           1           1         2
19   1                           1   1             3
20                             1     1             2
21           1                                     1
22                   2                 2 1   1     6
23     2     1           1       1                 5
24       1   1     1   1       1 1                 6
25   1   1   1             1                       4
26                                             1   1
27 1               1     1     1         1         5
28 1 1   1                             1           4
29                   2   1   1     1   1         1 7
30         2   1   1     1           1         1   7
31               1   1                 1       1   4
32 1     1     1 1           1 1                   6
33       1   1     1           2 1 1               7
34                   1                 1     1 1   4
35                   1     1                       2
36     1                           1   2           4
37   1   1                         1               3
38               1         1               1       3
39               1                         1       2
40         1           1     1       1   2         6
41 1         1     2         1   1                 6
42                         1               1   1   3
43   1   1   1                               1 1   5
44 1 1                 1           1   1       1   6
45     1 1     1                   1               4
46   1 1             1     1     1 1               6
47 1       1       1 1   1     1     2     1   2   11
48             1   1   1                         1 4
49     1                 1                         2
50 1                                     1       1 3
51                       1                         1
52 1             1         1   1                   4
53 1             1     1     1         1       1   6
54   1                               1         1 1 4
55 1       1                                   1 1 4
56               1                           1   1 3
57 1       1     1         2         1   1 1   1   9
58         1           1         1   1     1       5
59                       1                     1   2
60               1   1             1 1   1       1 6
61     1                     1         1         2 5
62                     1   1                       2
63   1   1                       1 1   1           5
64         2                                       2
65 1           1             1     1               4
66           1 1     1                       1     4
67                 1 1                           1 3
68   3                                       1   1 5
69     2         1   1                       1     5
70                 2 1   1                   1     5
71                 1         1   1         1       4
72         1   2         1   1         1           6
73           2   1         1             2         6
74   1                     1     1 1     1         5
75   1   1   1               1     1     1   1     7
76                     1     1     1       1       4
77                   1           1   1       1     4
78       1                                         1
79                           1   1                 2
80 1               1     1                 1       4
81       1 1 1               1                     4
82 1 1   1 1   2                                 1 7
83           1           1       1                 3
84     1 1               1   1         1           5
85                               1             1   2
86 1             1     1                     1     4
87     1                           1     1     1   4
88         1 1         1       1     1         1   6
89                     1 1     1   1               4
90           1                 1     1       1     4
91                     1   1             1   1     4
92       1                               1 1     2 5
93                             2       1   1       4
94           1                   1                 2
95   1         1     1                       1   1 5
96 1     2       1         2 1                     7
97           1 1   1   1                           4
98                     1               1   1       3
99               1             1             1     3
  Cá độ thể thao Bóng rổ xổ số miền Nam Trò chơi trực tiếp Baccarat casino Tỉ số bóng đá Baccarat Thể thao Chọi gà Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker xổ số Hà Nội Game poker