ku777

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Kiên Giang

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSKG

  Ngày
\
Cặp số
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
Tổng
00   1 1 1   1     1 1         1         1     1   9
01             1       1                           2
02                                                 0
03                   1                 1           2
04               1                                 1
05                 1     1     1                   3
06 1             1     1       1   1       1       6
07       1 1           1     1                 1   5
08             1   1         1     1   1           5
09         1 1     1     1       1         1       6
10                                     1 1         2
11   1               1   1   1           1       1 6
12                       1 1               1     2 5
13           1         1 2     1   1               6
14         1 1 1                                   3
15 1     1       1   1             1 1     1 1 1   9
16               1     1               1           3
17       1                         1         1     3
18                   1                           1 2
19   1                   1 1     2 1       1       7
20     1     1             1       1     1       1 6
21 2                           1     2     1       6
22         1                 1             1   1   4
23                                 1               1
24               2     1                           3
25 1 1     1   1         1 1   1 1                 8
26                       1                         1
27               1                         1       2
28     1 1     1     1       1           1 1       7
29                                               1 1
30                 1 1           1                 3
31                           1               1     2
32     1       1                 1 1             1 5
33     1                             1             2
34 1         2               2       2   1 1 1 1 1 12
35 1         1     1       2       1     1       1 8
36                 1             1     1           3
37     1         1             1                   3
38         1   1                       1       1   4
39           1         1       2     1             5
40       1         1       1 1                     4
41     1                             1 1           3
42                 1 1       1       1             4
43   1                 1   1   1               1   5
44 1                             1   1 1 2     1   7
45 1             1             1         1   1     5
46                                     1           1
47                                     1           1
48                       1   1                     2
49   1                                             1
50     1                 2                         3
51     1   1           2       1                   5
52       1   1 1   1   1                 1 2 2     10
53         2         1     1   1                   5
54           2       1                 2     1     6
55       1     1                               1   3
56               1       1   1                     3
57 1 1                             1   1   2 1     7
58     1 1         1       1               1 1     6
59                   1   1 1   1 1           1 2   8
60           1   1     1                           3
61             1                                   1
62     1 1 1             1     1         1     1   7
63         1 1         1                     1   1 5
64 1               1       1 2                 1 2 8
65                                   1       1     2
66   1     1         1           1 1               5
67   2 2         1         1                     1 7
68                     1               1         1 3
69       1                                         1
70 2     1 1       1       1       1               7
71                                     1           1
72         1                       1           1   3
73                     1           1         1   1 4
74   1   1       1 1                 1             5
75   1     2   1                                   4
76           1 2 1                             1   5
77                   1           2                 3
78                             1       1           2
79 2         1   1 2   1         1       1       1 10
80   2 1             1 1 1                 1       7
81                 1       1                       2
82           1             1         2             4
83                                       1         1
84       1     2     1       1   1       1 1 1     9
85   1 1     1                         1           4
86 1 1     1   1 1           1   1             1   8
87   1             1         1   1   1       1     6
88 1     1     1     1                             4
89     2                                     1 1   4
90       1       1             1   1               4
91   1                       1       1             3
92     1 1           1   1       1 1 2   1         9
93                     1   1             1         3
94               1                     1           2
95                       1       1               1 3
96                             1                 1 2
97 1                       1               1   1   4
98             1                             1     2
99       1 1         1             1     1         5
  Cá độ thể thao Bóng rổ xổ số miền Nam Trò chơi trực tiếp Baccarat casino Tỉ số bóng đá Baccarat Thể thao Chọi gà Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker xổ số Hà Nội Game poker