ku777

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ LẠT LÂM ĐỒNG

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSDL

  Ngày
\
Cặp số
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
27
-
6
4
-
7
24
-
10
31
-
10
7
-
11
14
-
11
21
-
11
28
-
11
5
-
12
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
Tổng
00 1               1     1                   1   1 5
01     1             1 1       1               1   5
02                                           1     1
03       1       1       1         1 1 1   1       7
04     1       1           1       1               4
05                   1               1             2
06                               1                 1
07     1             1                             2
08 2     1           1 1         1 1               7
09         1   1   1               1         1     5
10           1                       1       2     4
11 1               1                     1         3
12     1   1       1 1                   1 1       6
13           1 1           1           1           4
14                       1           1             2
15       1       1               1   1   2         6
16       1                   2 1                   4
17               1   1   1                     1   4
18 1           1                     1           1 4
19   1 1                                           2
20   1             1                             2 4
21           1             1 1                     3
22           1   1 2         1           1 1       7
23     1     1 1         1             1           5
24     1                                           1
25     2 1 1     2                     1   1       8
26         1 1 1     1             1   1     1 1   8
27       1 1                   1       1     1     5
28                       1 1         1 1 1         5
29   1       1             1 1             2       6
30             1         1                         2
31                           1                   1 2
32                     1       2     1       1 1   6
33   2 1   1                       1               5
34 1   1                           1 1         1   5
35         1 1             1 1   1                 5
36   1                                           1 2
37           1     1       1   1                   4
38   1   2               1     1       1       1   7
39   1         1       1                     2     5
40       1       2 1           1   1               6
41           1           1       1                 3
42       1             1       1   1               4
43           1           1 2               1       5
44         1                               1       2
45 1                   1                 1         3
46                   1         1     1           1 4
47         3       1                             1 5
48   1                       1 1               1   4
49         1                 1       2       1     5
50 1               1               1               3
51                       1 1 1                     3
52         1     1                                 2
53             1                         1         2
54                         2   1 1                 4
55   1         1           1     1       2       1 7
56                               1           1 2 1 5
57 1                     1       1 1               4
58 1           1             2                 1   5
59 1     1           1   1       2     1           7
60     1         1       1                         3
61   1   1           1                     1   1   5
62 1               1             1   1       1     5
63     1   1                                     1 3
64 1                 1                 1   1 1 1 1 7
65         1                     1       1 1       4
66           1         1           3         1     6
67 1           1                   1   1 1     1   6
68   1     1                   1 1                 4
69 1   2         2     1         1                 7
70                     1       1       1 1         4
71     1                         1           1 1   4
72       1                     1         1         3
73           1             2   1 1             1   6
74 1                 1   1                         3
75   1   1 1 1                       1             5
76   1             1               1               3
77     1     2 2         1                         6
78                     1           1 1 1   1       5
79   1           1 1 1             1       1       6
80           1                           1 1   1   4
81             1   1                               2
82     1               2     1         1   1 1     7
83   1             1 1 1             1           1 6
84 1           1           1         1             4
85             1   1 1 1   1                   1   6
86       1                   1       1       1     4
87                             1       1   1   1 2 6
88             1   1   1 1                 1       5
89 1                   1                           2
90               1                     1 1         3
91               1     1                           2
92   1               1                           1 3
93               2         1 1         1           5
94       2           1 1     1 1         1         7
95   1                                             1
96               1                               1 2
97           1               2         1           4
98       1               1               1 1       4
99         1         1           1               1 4
  Cá độ thể thao Bóng rổ xổ số miền Nam Trò chơi trực tiếp Baccarat casino Tỉ số bóng đá Baccarat Thể thao Chọi gà Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker xổ số Hà Nội Game poker