ku777

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Ninh Thuận

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSNT

  Ngày
\
Cặp số
23
-
7
30
-
7
13
-
8
20
-
8
27
-
8
3
-
9
10
-
9
17
-
9
24
-
9
1
-
10
8
-
10
15
-
10
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
Tổng
00         1                   1             1     3
01       1                       1                 2
02     1 2         1             2           1   1 8
03         1       1   1       1 1 1     2     1 1 10
04   1 1       2                     2     1       7
05           1   1                   1             3
06       1 1               1   1                   4
07       1 1 1 1 1                                 5
08                       1             1           2
09   1 1   1               1               1       5
10 1 1 1                   1   1   1     1   1     8
11         1 1     1       1                     1 5
12           1                                     1
13 1                                     1 1       3
14 1   1                       1       1 1       1 6
15   1       1                           1         3
16             1         2       1       1       1 6
17                 2                   1           3
18       2                   2                 2 1 7
19                   2   1                   1     4
20         1 2     1                     1 1       6
21                           1         1           2
22     2 1                   2 1                   6
23               1           1                     2
24 1       1   2             1     1 1             7
25 1 1   1         1 1           1       1         7
26 1               1       1               1       4
27                         1                 1   1 3
28   1                     1   1                   3
29     1               1               1       1   4
30       1 1 1               1                 1   5
31           1               2   1   1             5
32                 1   1                     1     3
33 1 1                           1             1   4
34     1     1                                     2
35             1         1   1                     3
36                                     1 1         2
37                             1                   1
38   1     1                       1               3
39                                             1   1
40       1     1 2 1 1       1             1   1   9
41   2   1     1         1           1   1   1   1 9
42                       1             1     1   1 4
43               2       1 1           1       1   6
44     1     1       1 1 1           2             7
45 1   1                         2               1 5
46             1           1 1 1   1               5
47                   1   1                         2
48                     1       1 1       1         4
49       1       1                 1         1     4
50                 1       1                       2
51   1       1           1 1   1   1               6
52   1           1     1           1       1     1 6
53         1   1 1   1     2                       6
54 2   1         1     1 1     1                   7
55         1         1 1             1       1     5
56                                 1 1           1 3
57                   1       1     1               3
58                     1   1   1                   3
59         1 1                 1     1             4
60         1               1 1         1           4
61 1 1           1   1                     1       5
62       1                             1 1         3
63   1                           1         1       3
64 1                   1         1     1   1 1     6
65             1     1 1                   1       4
66           1 1       1             1       1 1   6
67 1                 1                             2
68       1           1 1             2             5
69         1               1       1         1     4
70 3   1 1       1             1     1         1   9
71                 1 1                 1   1       4
72         1           1   1           1   1       5
73             1             1             1       3
74           1   1 1                         1 1 2 7
75     1         1     1                     1 1   5
76 1                             1       1 1   1   5
77                               1         1     1 3
78         1   1     1                       1 1   5
79     1 1         1                               3
80             1                                   1
81                       1               1         2
82                       1         1         1     3
83   1           1   1         1 1 1   1           7
84               1       1     1 1                 4
85           1         1 1         1   1       1 1 7
86     2           1         1 1                   5
87             1         1                   1     3
88   1       1     1         1                     4
89     1                           2               3
90           1       1   1           1             4
91               1                   1           1 3
92                         1     1       1         3
93                     1                       1   2
94                                     1       1   2
95   1   1                             1           3
96                                 2       1       3
97   1     1         1                   1 1       5
98 1           1   1                               3
99                 1   1             1 1 1       1 6
  Cá độ thể thao Bóng rổ xổ số miền Nam Trò chơi trực tiếp Baccarat casino Tỉ số bóng đá Baccarat Thể thao Chọi gà Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker xổ số Hà Nội Game poker