ku777

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Phú Yên

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSPY

  Ngày
\
Cặp số
19
-
7
26
-
7
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
Tổng
00       1 1                                       2
01                   1             1               2
02 1                   1               1         1 4
03 1                 1 1       1     1           1 6
04 1                 1                             2
05           1     1             2             1   5
06 1                               1 1 1     1   1 6
07     1 1     3                                   5
08 1                             1 1       1       4
09               1                             1   2
10         1 1       1                         1   4
11   1                 1             1             3
12             1   1                         1     3
13     1           1             1   2 1   1   2   9
14       1                                   1     2
15 1       1                                 1   2 5
16   1     1           1       1     1 2       1   8
17     2       1 1                   1             5
18   1               1 2               1 1     1   7
19 1 1                     1   1       2 1         7
20                           1                     1
21                             1 1     1           3
22         1         1             1       1       4
23 1   1   1             1   1 1             1 1   8
24     1     1                 1                   3
25           1   1         1                       3
26     1         1         1                       3
27                     1             1 1           3
28         1             1           1   2         5
29 1 2         1 1       1               1   1     8
30   1               1               1   1         4
31     1           1     1           1     1       5
32                 1       1                       2
33 1   1       1                 1         1       5
34       1   1                 2             1   1 6
35                   1     1       1     1   1     5
36     1           1       1                 1     4
37                   1 1                 1       2 5
38           1 1               1           1       4
39       1             1                           2
40             1     1 1     1       1         1   6
41           1 1         1         1               4
42     1     1                           1   1     4
43       1 2     1                         1   1   6
44                       1         1       1       3
45 1                     1   1             1       4
46     1                               1           2
47                                                 0
48       2                         1               3
49 1 1           1           1                 1   5
50     1         1 1     1   1     1               6
51           2                         2   1       5
52     1                   1                 1     3
53                   1   1                         2
54       2     2   1 1     2 3 1           1   1   14
55                               1 1   1     2   1 6
56       1               1       1       1       1 5
57 1         1                       1 1 1         5
58         1           1       1             1     4
59                             1                   1
60   2 2           1                         1     6
61   1         1 1     1                           4
62           1                       1   1     1 1 5
63       2             1   3     1 1               8
64       1                 1 1             1       4
65                       1     1               1   3
66                 1           1                   2
67                   1   1       1 1 1     1   1   7
68         1             2                         3
69                 1   1   1       1               4
70 1     1 1               1           1 1         6
71               1             1         1         3
72         1                       1               2
73         1     1 1         1             1     1 6
74     1                 1         1             1 4
75         1                         1             2
76   1                                       1     2
77         1   1 1       1       1                 5
78       1   1       2     1 1     1               7
79               1       1 1                   1   4
80                           1 1 1                 3
81   2             1                             1 4
82   1           2           1   1                 5
83           1                                     1
84                             1         1     1   3
85   1               1       1       1             4
86       1         1                       1     2 5
87               2   1           1                 4
88         1       1   2         1 1               6
89 2 1     1             1 1     1                 7
90           1         1     1     1       1       5
91             1   2         1                   1 5
92     1                                     1     2
93       1                           1 1       1   4
94 1         1 2                                   4
95 1 1                 1               1   1 1     6
96             1 1             1 1       1         5
97                   1           1       1         3
98           2               1             1     1 5
99                 1                     1         2
  Cá độ thể thao Bóng rổ xổ số miền Nam Trò chơi trực tiếp Baccarat casino Tỉ số bóng đá Baccarat Thể thao Chọi gà Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker xổ số Hà Nội Game poker