ku777

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Bình

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQB

  Ngày
\
Cặp số
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
Tổng
00 1     1   1                                     3
01 1               1 1         1 1     1           6
02                               1                 1
03       1               1             1 1         4
04                     1             1             2
05 1       1                     1                 3
06 1   1       1       1       1                   5
07     1               1             2   1         5
08   1                       1                     2
09 1     1 1           1 1           1             6
10   1   1         1           1         1   1     6
11                           2                     2
12   1                 1                       1   3
13   1         1 1 1                               4
14     1     1       1 1                           4
15       1     1   1       1         1     1       6
16                 1           1 1             1   4
17                         1 1           1     1   4
18 1             1         1     1       2         6
19                     1           1               2
20     1 1 1   1                 1                 5
21 1   1         1                           1     4
22                         2 1                     3
23                     1           1               2
24                     1         1         1       3
25             1                 1 1               3
26 1                           2 1           1     5
27 1 1           1         1   1           1       6
28                 3                               3
29   1       2   1             1       1   1       7
30           1           1       1                 3
31         2 1 1     2   1   1     1   1           10
32                       1 1                   1   3
33                 1 1   1                         3
34       1 1                                       2
35   1 1   1                     1               2 6
36     1 1     1                             2 1   6
37                                 1   1 1         3
38   1               1                   1   1     4
39 1             1       1         1 1 1         1 7
40   1         1           3               1     1 7
41   1       1           1 1     1 1         1 1   8
42   1   1         1 1                   1         5
43         1                           1 1 1       4
44 1       1                                       2
45           1   1                   1             3
46                                                 0
47       1         1             1           1     4
48           2     1         1       1   1         6
49                               1 1     1     1 1 5
50     1     1 1                                   3
51             1 1       1   1         1       1 1 7
52       1     1       1 1     1         1   1     7
53 1           1       1     1             1     1 6
54 1     1       1             1 1                 5
55                       1           1       1     3
56     1                                           1
57     1 1           1                             3
58                                           1 1   2
59           1           1     1       1           4
60     1           1                               2
61               1     1     1                     3
62 1   1               1                           3
63   2     1   1           1             1         6
64                   1         1 1                 3
65                     1 1         1 1       1     5
66   1                 1                   1       3
67                             1   1   2           4
68   1         1       1                   1   1   5
69 1           1           1         1 1           5
70         1       1         1               1     4
71 1       1     1                         1       4
72     1   1     1   2                 1       1 1 8
73                 1           1           1 1     4
74       1                   1 1 1 1 1 1         1 8
75                                   1     1       2
76         1         1                   1 1 1     5
77 1   2         1           1                   1 6
78             1         2 1         1         1   6
79       1                       1 1     1       1 5
80         2               1       1           1   5
81                 1       1 1                   2 5
82       1         1                               2
83               2       1               1       1 5
84     1                             1             2
85   1 1   1 1         1   1                 1   2 9
86                             2     2             4
87           1 1             1     3   1           7
88       1                 1               1   2   5
89           1           1   1         1           4
90                   1                             1
91   1   1   1       1                     1 1     6
92                   1       1     1     1     1   5
93               1                     1   2   1   5
94     1       1   1     1                         4
95                   1                             1
96         1                       1 1       1   1 5
97               1     1       1           1     1 5
98           2   1                     1           4
99 1 1               2       1                 1   6
  Cá độ thể thao Bóng rổ xổ số miền Nam Trò chơi trực tiếp Baccarat casino Tỉ số bóng đá Baccarat Thể thao Chọi gà Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker xổ số Hà Nội Game poker