ku777

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Nam

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQNM

  Ngày
\
Cặp số
27
-
7
3
-
8
10
-
8
17
-
8
24
-
8
31
-
8
7
-
9
14
-
9
21
-
9
28
-
9
5
-
10
12
-
10
19
-
10
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
Tổng
00                                                 0
01                     2       1       1   1       5
02       1     1           1 1 1         1     1   7
03               1   1     1     1       1   1 1   7
04       1         1           2       1   2       7
05       1   1         1 1     1                 1 6
06 1     1         1                           2   5
07                           1               1   1 3
08   1                           1 1         1     4
09           1           1 1           1           4
10     1 1                                   1     3
11         1         1         1 1                 4
12   1 1     1           1                         4
13         1     1           1           1         4
14       1           1     1         1   1 1       6
15                                   1     1       2
16     1     1           1     1         1         5
17         1                         1       1     3
18       1   1   1       1 2   1           1       8
19   1         1               1 1                 4
20   1   1     1 1                 1       2       7
21         1         1       1     1               4
22                 1   1         1           1   1 5
23 1         1               1 1                   4
24   1 2         1               1     1   1       7
25                         1   1             1     3
26             1 1     1                       1   4
27   1 1     1       1             1     1   1     7
28                             1       1       1   3
29 1                 1     1           1           4
30 2                 1 1         1   1             6
31       1                     1                   2
32           1                                     1
33   1       1                                   1 3
34                           1                     1
35         1 1     1 1   1           1           1 7
36               1                                 1
37       1     1           1     1     1         1 6
38                   1 1           1       1       4
39 1                     1 1                       3
40                 1               1 1             3
41             1 1         1 1     1 1   1         7
42 1           1   2     1 1           2     1     9
43     1 1           1 1             1             5
44                           1         1     1     3
45             1   2     1       1 1         1     7
46                       1     1 1         1 1   1 6
47             1     1       1       1 1           5
48 1     1           1     1                   1   5
49               1                                 1
50 1       1             1     1     1   1         6
51                     1       1             1   1 4
52     2         1   1     1                       5
53                   1                             1
54   1                                     1       2
55     1 1             1       1       1           5
56           1     1 1                         1 1 5
57   1                   1         2     1       1 6
58 1             1 1   1             1       1     6
59                         1                   1   2
60           1         1     1       1 1   1       6
61                           1     1     1         3
62             1                   1               2
63                                             1   1
64         1   1   1       1 1                 1   6
65                                                 0
66                     1 1                   1     3
67                       1 1         1             3
68     1                         1 1               3
69 1   1                         1 1   1           5
70                     1         1             1   3
71             1 1                   1         1   4
72         1           2     1             1       5
73   1                       1                     2
74 2       3                               1       6
75         1                   1 1     1 1       1 6
76     1                                           1
77   1     1 1       1       1                     5
78           1 1         1                   1     4
79   1 2                           1               4
80 1     1                           1   1   1 1   6
81 2             2 1                               5
82         1                     1   1           1 4
83           1                                   1 2
84     1   1     1 1         1                     5
85       1   2                   1       1       1 6
86         1                                     1 2
87   1       1 1 1 1                               5
88 2   1   1           1                   1       6
89                               1                 1
90       2                   1     1     3     1   8
91             1 1               1 1   1       1 2 8
92       1           1   1   1     1               5
93   1         1           1                   1   4
94   1             1     2               1         5
95   1           1                   1           1 4
96                                     1 1         2
97   1 1       1   1   1               1           6
98         1       1                 1     1 1 1   6
99   1         1     1                     1       4
  Cá độ thể thao Bóng rổ xổ số miền Nam Trò chơi trực tiếp Baccarat casino Tỉ số bóng đá Baccarat Thể thao Chọi gà Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker xổ số Hà Nội Game poker