ku777

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Quảng Trị

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSQT

  Ngày
\
Cặp số
29
-
7
5
-
8
12
-
8
19
-
8
26
-
8
2
-
9
9
-
9
16
-
9
23
-
9
30
-
9
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
Tổng
00         1   1                               1   3
01   1   1                                   1     3
02                         1   1         2         4
03             1       1     1 1   1         1 1   7
04   1 1             1                 2   1       6
05     2               1               1   1       5
06 1                 1                   1 1       4
07     1 1           1         1 2   1   1 1       9
08                                 1             2 3
09                         1               1       2
10         1       2   1     3                   1 8
11                                                 0
12     1 1               1   1         1   1     1 7
13               1                             1   2
14           1     1     1   1       3     1     1 9
15                       1         1 1 1     1 1   6
16       1                 1     1     1           4
17               1                     1 2         4
18   1   1                                         2
19         2                 1                     3
20 1         3 1                       1     1 2   9
21               1   1                       1   1 4
22   1   2               1     1                   5
23   1                 1           1       1 1     5
24             1                                   1
25   1 1 1                     1   1 1         1   7
26 1         1 1                                   3
27     1   1 1     1             3               1 8
28       1 1         1           1           1     5
29     1 1         1                               3
30                                       1       1 2
31   1             1                       1 1   1 5
32                                                 0
33   1                   1   1         1 1         5
34           1 1                             1   2 5
35     1           1 1 1                           4
36                 1       2 1       1 1           6
37         1                     1   1 1           4
38                 1 1       1                     3
39           1               1       1             3
40               1 1               1           1   4
41     1         1     1 1 1               1       6
42 1             1                           1     3
43   1           1                       1         3
44           1 1           1 1                 1   5
45                 1 1 1       1                   4
46                       1     1                 1 3
47                   1 1                           2
48     1     1                         1 1         4
49           1                     2               3
50     1         1   1   1     1 2       2         9
51   1         1   1 1   1 1 1       1   1         9
52 1       1         1         2           1 2 1   9
53       2     1                 1     1           5
54   1               1 1         1             1 1 6
55         1                                   2 2 5
56                       1                   1     2
57         2   1   1               1               5
58 1 3     1             1                     2 1 9
59               1               1     1           3
60                         1         1             2
61                               1                 1
62                                 1   1           2
63                               1   1 1           3
64                   1       1     1         1     4
65         1 1   1     1 1         1         1 1   8
66 2           1                                   3
67 1         1         1                 1 2       6
68 2     1                     1                   4
69   1         1       1 1 1   1               1 1 8
70 1                                 1         1   3
71 1                   1   1 1                     4
72   1       1                   1                 3
73         1                   1                   2
74       2             1                     2     5
75               1   1 1                           3
76             1 1         1   1                   4
77 1                       1                       2
78 1           1                     1             3
79               1     1                           2
80                   1         1         1         3
81           1                   1                 2
82 1   1     2   1             1 1       1         8
83             1         1           1             3
84             1         2     1           1       5
85                                                 0
86                 1         2                     3
87       1               2               1         4
88                                 1       1       2
89 1   2         2     1   2               1       9
90 1   1                   1         2     1       6
91     1       1 1             1       1   1     1 7
92   1     1   1   1       1           1           6
93         1     1                                 2
94       1         1                               2
95                     1   1       1               3
96                                 1 1   1         3
97   1             1         1     1               4
98     1 1 1                       1               4
99         1 1     1 2             1         1     7
  Cá độ thể thao Bóng rổ xổ số miền Nam Trò chơi trực tiếp Baccarat casino Tỉ số bóng đá Baccarat Thể thao Chọi gà Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker xổ số Hà Nội Game poker