ku777

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Tây Ninh

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTN

  Ngày
\
Cặp số
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
Tổng
00           1   1         1 1                     4
01                 1   1 1 1     1                 5
02           1           1       1           1   1 5
03   1                         1           1   2   5
04                 1                 1   1         3
05             2                                   2
06                         1           1         1 3
07 1   1   1                   1   1               5
08 1 1 1   2               1       1         1     8
09       1                   1   1                 3
10                 1     1       1           1     4
11     1           1               1     1 1       5
12         1                               1 1     3
13               1       1           2         1   5
14 1   1       1 1         1     1               1 7
15           1       1           1                 3
16 1 2                   1             1           5
17       1         1                 1         1   4
18             1 1     1 1 1                       5
19           1       1           1               1 4
20       2   1     1                 1     1       6
21       1     1   1 1               1             5
22     1                                           1
23             1 1                       1         3
24   2       1   1                           1   1 6
25                   1   1                 1     1 4
26               1   1                       1     3
27         1           1                       1   3
28         1               1 1 1   1       1       6
29                     1   1         2     1       5
30             3       1                 1         5
31                                                 0
32                           1                     1
33               1             1                   2
34 1                   1       1         1         4
35           1       1     1     1       1         5
36       1                 1 1             1 1     5
37                                     1           1
38               1 1       1       1         1     5
39         1                                       1
40                 1 1       1     1     1         5
41 1             1       1                     1 1 5
42 1         1               2         1   1 2     8
43         1 1         1   1   1 2                 7
44   1     1     1   1 1 2 1     2   1             11
45           1         1         1                 3
46         1         1 1     1             1       5
47     1       1   1           1         1         5
48 1   1           2         1 1     1           1 8
49                             1       1           2
50       1                                         1
51   1                         1   1               3
52   1                   1     1       1 1     1 1 7
53                     1       1         1 1     1 5
54   1                                             1
55         1         2             1   1         1 6
56 1     1 1     1                 1   1     1 1   8
57                   1     1       2       1       5
58   1 1         1           1 1     1       1     7
59         1                         1         1   3
60                   1           1 1           1   4
61     1     1       1           1                 4
62                   1       1 1                 1 4
63                                               1 1
64 1   3                   1                       5
65   1       2         1     1     1 1             7
66     1 1     1                       1       1   5
67     1       1                     1         1   4
68                               1               1 2
69 1 1         1       1                           4
70 1             2                         1       4
71           1 1   1     1                 1       5
72   1   1                                   1     3
73               1       1                 1       3
74             1             1   1 1     1         5
75 1                   1               1       1   4
76 1                 1                             2
77     1   1           1       1       1         1 6
78         1                 1                     2
79       1                         1         1 1   4
80                                     1   1 1     3
81   1   1                           1     1   1   5
82           1                     1   1 1         4
83                 1         1         1 1       1 5
84 2   1         1       1 1                       6
85                                             1   1
86   1       1           1     1 1 1               6
87       1 1           1 1                         4
88       1         1     1     1     1       1     6
89   1           1 1                     1 1       5
90     1       1                               1   3
91                 1                           1   2
92       2               1           1       1     5
93   1     1       1   1           1   1           6
94     1     1         1               1         1 5
95 1     1 1   1             1 1       1 2       1 10
96                   1     1           1 1         4
97                                                 0
98       1   1       1     1 1       1             6
99 1           1                         1   1     4
  Cá độ thể thao Bóng rổ xổ số miền Nam Trò chơi trực tiếp Baccarat casino Tỉ số bóng đá Baccarat Thể thao Chọi gà Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker xổ số Hà Nội Game poker