ku777

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Thừa Thiên Huế

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTTH

  Ngày
\
Cặp số
9
-
8
16
-
8
23
-
8
30
-
8
6
-
9
13
-
9
20
-
9
27
-
9
4
-
10
11
-
10
18
-
10
25
-
10
1
-
11
8
-
11
15
-
11
22
-
11
29
-
11
6
-
12
13
-
12
20
-
12
27
-
12
1
-
1
2
-
1
3
-
1
Tổng
00 1       1                   2   1   1           6
01     1   1 1   1   1     2 1       1             9
02 1       1                                     1 3
03 1               1                               2
04         1             1 2 1                     5
05   1   2                                       1 4
06               1             1                   2
07       1           1 1           1     1         5
08   1                       1         1   1       4
09               1     1   1       1               4
10       1   1       1       1 1             1 1   7
11   2                 1                         1 4
12 1     1   1           1       1           1 1   7
13   1 1                                   1 1 1   5
14               1           1   1                 3
15     1             1                             2
16           1 1 1               1 1               5
17             1 1       1           1   1 1       6
18     1                   1 1           1 1 1 1   7
19       1                                         1
20       1               1                         2
21                     1   1         1             3
22             1   2   1 2     1   1             2 10
23 1             1       2                   1 1   6
24 1               1     1                         3
25                   2 1 1             2   1 1 1   9
26   1   1               1                         3
27                                           1 1   2
28   1           1   1 1 1 1           1           7
29     1   2     1   1         1     1       2 2   11
30         2 1 1 1                                 5
31         1                     1           1 1   4
32                 1       1     1     1           4
33       1                 1                       2
34         1         1                             2
35           1 1           1       1             1 5
36   1                 1                 2         4
37           1               1             1 1 1   5
38             1   1                   1 1         4
39 1     1 1               1       1               5
40     1     1         1                           3
41 1   1                     1                     3
42                       1               1         2
43           1 1       1                           3
44         1               2   1   1               5
45             1   1                   1 2       1 6
46                 1               1       1     1 4
47     1     1       1                   1   1 1   6
48               1 1   1   1         2 1           7
49             1                                   1
50   1 1                       1             1 1   5
51   1       1     1             1 1               5
52   2             1             1   1   1   1 1   8
53       1           1         3     1 1           7
54                                                 0
55     1 1         2             2 1 1   1         9
56 1     1       1           1       1 2   1       8
57         1           1         1                 3
58 1 1           1                               1 4
59 1                 1           1       1       2 6
60   1             1                             1 3
61 1                                               1
62                           2 1                   3
63                       1     1             1 1   4
64             1 1     1   1     1                 5
65                           1       1     1       3
66     1 2                           1             4
67     1                                         1 2
68   1       1       1             2   1           6
69             1             1             1       3
70     1                         2                 3
71                               1   1             2
72           1               1 1       1   1       5
73         1 1           1                         3
74                                   2             2
75             1       1               1           3
76 1     1           1         1                   4
77 1               1         1             1       4
78   1 2                       1         1 1       6
79         1       1 1                             3
80 1                       1 1     1     1         5
81               1             1   2               4
82                 1               1               2
83             2                   1             1 4
84 1   1       2       1                   1     1 7
85                   1 1               1 1         4
86       1 1 1                   1               1 5
87                   1 1             1   1         4
88 1       1           1               2     1 1   7
89   1                   1       1                 3
90                           2 1           1       4
91     1 1     1           1                 1 1   6
92                       1                   1 1 1 4
93   1       1   1                       1 1       5
94           1   1 1                       1       4
95 1   1                 1       1   1     1       6
96                                   1             1
97           1   1   1                           1 4
98         1                                       1
99             1                                   1
  Cá độ thể thao Bóng rổ xổ số miền Nam Trò chơi trực tiếp Baccarat casino Tỉ số bóng đá Baccarat Thể thao Chọi gà Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker xổ số Hà Nội Game poker