ku777

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TP.HCM

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSHCM

  Ngày
\
Cặp số
3
-
7
5
-
7
23
-
10
25
-
10
30
-
10
1
-
11
6
-
11
8
-
11
13
-
11
15
-
11
20
-
11
22
-
11
27
-
11
29
-
11
4
-
12
6
-
12
11
-
12
13
-
12
18
-
12
20
-
12
25
-
12
27
-
12
1
-
1
3
-
1
Tổng
00                 1   1         2                 4
01             1                         1         2
02   1               1   1 1                       4
03 1 1                 1   1       1               5
04           1     1         1 1           1       5
05                   1     1           1           3
06                                               1 1
07 1 2 1 1       1 1     2     2   1               12
08       1       1             1                 1 4
09     1       1                         1       1 4
10           1             1                 1     3
11         1   2   1           1     1 1           7
12       1     1                 1             1   4
13       1   1           1 1                       4
14               1                 1           1   3
15           1           1           2             4
16     1         2       1         1     1         6
17                                                 0
18   1                           1                 2
19         1 1 1     1     1 1                 1   7
20   1 1               1 1                       1 5
21                     1       1       1           3
22         1   1         1                         3
23                     1                 2 1 1   1 6
24     1 1           1             1               4
25 1   1           3       1   1                   7
26                         1 1         1         1 4
27                     1   1           1   1       4
28 1       1                           1       1 1 5
29   2                             1 1 1       1   6
30   1     2   1             1       1   1         7
31 1   1     1     1     3         1 2             10
32                             1 1           1   1 4
33           1 1 2                     1     1     6
34           1                     1               2
35     1     1                     1               3
36 1                 1     1         1   1         5
37                                         1       1
38     1   1                                       2
39 1               1 1       1     1   1   1       7
40                         1                       1
41       1                   1     1               3
42                       1     1 1   1             4
43     1   1       1                       1     1 5
44       1   1     1                         1     4
45               1       1 1                       3
46   1                       1         1         1 4
47                   1           1                 2
48     1       1                                   2
49                       1   1         1   1       4
50       1                                         1
51     1   1       1           2         2   1     8
52 1 1           1               1         2 1     7
53               1                                 1
54   1                   1       1           3   2 8
55             2   1   1   1 1       1       1     8
56 1   1   1                                   1   4
57                     1       1   1           1   4
58 1 1   2               1                     1   6
59               1 1         2                     4
60 1 1                                   1         3
61   1     1                     1     3       1   7
62       1         1         1   1       1 1       6
63                         1               1 1   1 4
64       1   1                 2                   4
65     1                             1       1     3
66                   1             1           1   3
67         1                           1           2
68           1 1           1                     1 4
69                     1       1   1     1 2   1   7
70         1     1                   1 1           4
71                   1 2 1                         4
72                             1     1             2
73                         1 1             1   1   4
74       1           1             1     1 1       5
75 1     1       1             1                   4
76                           2   1                 3
77                   2                 1         1 4
78 1     1         1 2           1       1         7
79 1                               1 1     1       4
80 1                                         1     2
81         1   1   1             1           1     5
82     1 1       1               1                 4
83           1                       2       1   1 5
84             1             1 1     1             4
85                     1         2       1   1     5
86                                                 0
87       1             1                 1     1   4
88   1       1   1         1       1       1       6
89         1 1                             1       3
90                       1         1   1       2   5
91     1                             1             2
92 1   1   1   1           1             1     1   7
93           1 1     1 1         1       1         6
94         1 1 1                               1 1 5
95 1   1                                       1   3
96   1       1     1 1 1     1               1     7
97 1     1 1     1   1       1                     6
98   1           2   1 1                         1 6
99                     2                           2
  Cá độ thể thao Bóng rổ xổ số miền Nam Trò chơi trực tiếp Baccarat casino Tỉ số bóng đá Baccarat Thể thao Chọi gà Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker xổ số Hà Nội Game poker