ku777

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Trà Vinh

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSTV

  Ngày
\
Cặp số
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
25
-
6
2
-
7
22
-
10
29
-
10
5
-
11
12
-
11
19
-
11
26
-
11
3
-
12
10
-
12
17
-
12
24
-
12
31
-
12
7
-
1
Tổng
00       1             1   1   1     1 1           6
01                       1         1               2
02   1     1               2 1   1 1 1             8
03   1         1                     2             4
04           1     2 2       1 1     1 1     2     11
05 1       1         1       1   1         1       6
06   1             1         1                     3
07                   1   1 1 1                     4
08         1               1 1           1         4
09     1           1     1     1       1   1 1     7
10               1                                 1
11                           1 2           1       4
12                     1 1             1   2       5
13                                 1   1     1     3
14       1     1     2               1         2   7
15           1   1 1 1         1     1 2           8
16               1           1       1       1 1 1 6
17 1 1   1 1 1 1         1   1       1             9
18             1                       1           2
19   1           1         1           2           5
20     1                         1 1 1   1 1       6
21   1                               1 1           3
22       1                                         1
23   1 1 1 1     1       1   1 1               1   9
24 1       1       1       1               1       5
25 1                       1     1             1   4
26           1   1       1         1           1   5
27         1         1       1                 1 1 5
28           1 1         1   1                 1   5
29     1 1             1         2 1     1     1   8
30 1         1       1 1           1           1   6
31                               1 1   1 1 1     1 6
32     1         1 1   1                 1         5
33                                       1 2       3
34           1                               1     2
35   1       1   1           1     1               5
36           1                           1         2
37       1                       1                 2
38                                                 0
39                   1 1   1     2       1         6
40       1                                       1 2
41                       1           1             2
42             1     1 1                           3
43       1   2 1       1   1                       6
44           1               1                 1   3
45     1   1   1                             1     4
46       1     1           1     1         1       5
47   1 2 1                             1           5
48             1 1     1   1       1 1     1       7
49                             1                 1 2
50                     1       1                   2
51 2   1 1 1                                       5
52               2                     1 1         4
53           1 1       1                   1 1     5
54                       1     1   1               3
55 1                         1                     2
56                       1             1     1     3
57       1         1 1                       1     4
58 1   1                                           2
59                         2                   1 1 4
60     1               1             1     1     1 5
61 1       1                                       2
62 1 2                                       1     4
63       1                             1         1 3
64         1             1 1       1         2     6
65                     1                           1
66   1 1               1 1               1 1       6
67                 1     1 1             1         4
68 1     1   1   1 1                       1       6
69 1             1             1                   3
70                             1 1       1   1 1   5
71             1       1                         1 3
72 1       1     1                             1   4
73     1     1                 1   1               4
74                           1                     1
75       1     1           1                       3
76                 1 1           1                 3
77         1 1   1 2         1           1     1   8
78       1   1                           1         3
79   1 2   1                     1   1     1 1     8
80         1   1       1 1         1     1         6
81                 1                         1     2
82   1 1             2   1                         5
83   1               1     1                   1   4
84   1               1                   1       2 5
85         1           1       1               1   4
86                                               1 1
87   1                   1           1           1 4
88     1       1               1   1   1     1     6
89                 1                               1
90                                                 0
91                             1       1 1         3
92                                 1               1
93             1 1           1 1 1               1 6
94 1         1   2 1               1           1   7
95                             1 2               2 5
96       1 2   1   2   1 1       1   1             10
97 1           1     1                           1 4
98 1 1                             1     1 1 1     6
99 1   1                             1           1 4
  Cá độ thể thao Bóng rổ xổ số miền Nam Trò chơi trực tiếp Baccarat casino Tỉ số bóng đá Baccarat Thể thao Chọi gà Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker xổ số Hà Nội Game poker