ku777

Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Vũng Tàu

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSVT

  Ngày
\
Cặp số
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
26
-
10
2
-
11
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
Tổng
00   1             1                               2
01                       1         1   1     1   1 5
02     1   1     1                               1 4
03     1     1 1               1                   4
04       1   1 2       2       1         1 1 1 1   11
05                 1 1             1               3
06                         1             1         2
07   2             1               1               4
08 1             1   2               1             5
09                         1               1       2
10                             1   2 1     1   1   6
11                 1     1                         2
12   1   1   2         1           1 1 1   1       9
13         1       3             1               1 6
14             1 2     1   1 2                     7
15 1     1                             2         1 5
16                           1       1       1     3
17         1     1                   2             4
18                             1     1     1       3
19 1   1         1                   1 1 1 1       7
20       1     1         1                     1   4
21 1 1                   1               1     1   5
22         1                                 1     2
23     1 1   1           1     1                   5
24         1                 1 2   1             1 6
25                           1   1   1             3
26       1   2       1         1   1   1   1 1     9
27 1             1             1         1       1 5
28                                         1       1
29           2             1                       3
30                       1 1       1       1       4
31       1                                 1     1 3
32         1         2     1 1                     5
33 2                     1           2           1 6
34               1 1 1         1 1                 5
35             1 1     1                       1   4
36                         1 1   2           1 1   6
37       1                   1       1 1           4
38     1                               1 1         3
39     1 1 1                           2       1   6
40         1               1     1                 3
41                 1 1   1                         3
42       1           1 3 1 1     1         2       10
43                 1         1   1                 3
44         1       1   1   1     1                 5
45   1             1   1 1       1           1     6
46           1   1   1                             3
47                     1         1               1 3
48           1                           1       1 3
49 1       1                                       2
50   1         1 1   1                           1 5
51                         1 1 1                   3
52             1       1   1                       3
53     1 1 1   1                           1 1 1   7
54     1                   1   1 2           1     6
55         1         1                     1       3
56     1             1                             2
57 1                                 1   2         4
58                           1                     1
59               1 1     1     1                   4
60                     1                           1
61             2                                   2
62 1                         1   1                 3
63     2                             1           1 4
64         1 1 1                                   3
65             1       1 1             1   1       5
66 1 1 1           1                 2 1           7
67                       1               1 1   2 1 6
68 1                 1       1       1             4
69           1 1           1                       3
70 1         1     1 1     1 1               1     7
71         2   1                   1               4
72                       1                         1
73       1   1     1   1           1               5
74   1       1   1           1                     4
75     1         1                                 2
76       1           1                 1     1   1 5
77                 1                               1
78   1 1 1       1     1                 2         7
79               1                             1   2
80   1   1 1               1                     1 5
81 2 2   1 1   1                             1     8
82                   1             1     1         3
83                             1       1   1       3
84                                           1 1   2
85                             1       1           2
86                               1 1           1   3
87 1 1   1       1           1   1     1       1   8
88             1         1         1       1       4
89   1             1       1                 1     4
90                                                 0
91                           1   1           1     3
92 1         1         1       1   1               5
93   1 1                       1   1           1 1 6
94 1         1                   1 2     1   2     8
95       1           1 1 1             1 1     1 1 8
96             1               1       1 1         4
97     1   1             1 1 1       1   1     2   9
98   2 2                 1                   1   1 7
99               1                       1         2
  Cá độ thể thao Bóng rổ xổ số miền Nam Trò chơi trực tiếp Baccarat casino Tỉ số bóng đá Baccarat Thể thao Chọi gà Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker xổ số Hà Nội Game poker